O nás

V našej chirurgickej ambulancii Vám ponúkame komplexné lekárske služby v odbore všeobecná chirurgia. Samozrejmosťou je u nás profesionálny a individuálny prístup. O Vaše zdravie sa stará tím skúsených odborníkov: Prof. MUDr. Emil Bakoš, PhD., MUDr. Tomáš Jankovič a sestra Anna Jeneyová.

 

Prof. MUDr. Emil Bakoš PhD.
Profesor MUDr. Emil Bakoš, PhD. je jedným zo zakladateľov nitrianskej novodobej chirurgie. Zaslúžil sa o rozvoj nielen nitrianskej chirurgie, ale aj celej nitrianskej nemocnice. Prispel k odbornému rastu mnohých uznávaných chirurgov. Pôsobil ako primár, prednosta a riaditeľ FN Nitra. Získal atestácie zo všeobecnej chirurgie, gastroenterologickej chirurgie a hrudníkovej chirurgie. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, prednášok a učebníc. Dnes je aktívnym členom výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti aj mnohých iných odborných spoločností.

 

MUDr. Tomáš Jankovič
MUDr. Tomáš Jankovič je atestovaný chirurg v odbore všeobecná chirurgia. Okrem ambulantnej sféry pracuje ako lekár Chirurgickej kliniky FN Nitra. Absolvoval odborné stáže a kongresy so zameraním na liečbu rán a laparoskopických operácií. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, prednášok a učebníc. Je členom viacerých odborných spoločností. Na pracovisku sa venuje problematike hojenia rán a akútnych ochorení žlčníka. Momentálne je externým študentom doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UK.

 

Anna Jeneyová
Anna Jeneyová je vyštudovaná všeobecná sestra. Predtým, než sa pridala do nášho tímu, pracovala v dermatovenerologickej ambulancii a v špecializovanej ambulancii pre detské ochorenia.