O nás

V našej chirurgickej ambulancii Vám ponúkame komplexné lekárske služby v odbore všeobecná chirurgia a gastroenerochirurgia. Samozrejmosťou je u nás profesionálny a individuálny prístup. O Vaše zdravie sa stará : MUDr. Tomáš Jankovič, PhD. a zdravotná sestra Anna Jeneyová.

 

MUDr. Tomáš Jankovič, PhD.
MUDr. Tomáš Jankovič je atestovaný chirurg v odbore všeobecná chirurgia. Okrem ambulantnej sféry pracuje ako lekár Chirurgickej kliniky FN Nitra. Absolvoval odborné stáže a kongresy so zameraním na liečbu rán a laparoskopických operácií.  V roku 2021 získal titul PhD. v odbore chirurgia. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, prednášok a učebníc. Je členom viacerých odborných spoločností.

 

Anna Jeneyová
Anna Jeneyová je vyštudovaná všeobecná sestra. Predtým, než sa pridala do nášho tímu, pracovala v dermatovenerologickej ambulancii a v špecializovanej ambulancii pre detské ochorenia.