Ateróm

Ateróm je benígny útvar ( cysta), ktorý vzniká v dôsledku zablokovania vylučovacieho kanála mazovej žľazy. Ide o pomerne časté ochorenie kože. Výsledkom upchatia kanála je okrúhly, mäkký, podkožný útvar rôznych veľkostí, ktorý má schopnosť zväčšovať sa. Toto ochorenie môže postihnúť mužov aj ženy v každom veku.  Ateróm je naplnený hustými hmotami tzv. aterómové hmoty, žltastého sfarbenia s nepríjemným zápachom.. Treba pamätať na to, že ateróm nie je nádor, ale druh cysty. Ochorenie sa vyskytuje najčastejšie v tých oblastiach kože, ktoré majú mnoho mazových žliaz  – na tvári, chrbte, pokožke hlavy, prednej brušnej stene a miešku.

Príznaky ochorenia závisia od štádia ochorenia. V kľudovom stave je ateróm mäkký, guľovitý útvar v podkoží.  V štádiu zápalu je ateróm bolestivý, začervenaný útvar, ktorý môže aj sám spontánne prasknúť. Pacient môže mať horúčku.

 

Liečba aterómu

Najčastejším spôsobom liečby aterómu je chirurgická liečba. V kľudovom štádiu sa realizuje odstránenie celého útvaru aj s puzdrom. V štádiu zápalu sa pristupuje k narezaniu kože, odstránení aterómových hmôt a hnisu a ATB terapii. Pacient musí opakovať absolvovať ošetrenie v chirurgickej ambulancii, ošetrenie rany roztokmi s odstraňovaním aterómových hmôt.

V našej ambulancii realizujem odstránenie aterómu v kľudovom štádiu v lokálnej anestéze Mesocainom. Rozsah rany závisí od veľkosti aterómu. Následne sa rana uzatvára špeciálnym nadštandardným  šicím materiálom tzv. atraumatickým šitím. Stehy sa  vyberajú cca na 10.deň.

Na rizikových miestach ako koža tváre a krku, dekolt, ramená a chrbát môže napriek tomu dôjsť k roztiahnutiu jazvy alebo ku vzniku hypertrofickej jazvy – hrubšej jazvy vystupujúcej nad okolitú kožu.

Možné komplikácie lokálneho výkonu: v ojedinelých prípadoch môže nastať alergická reakcia na Mesocain spojená s poklesom tlaku, závratmi, búšením srdca a výnimočne aj s rôznym stupňom poruchy vedomia. Medzi lokálne komplikácie patria: infekcia v rane (začervenanie, bolesť alebo výtok z rany), otvorenie rany, krvácanie z rany, tvorba keloidnej jazvy (jazvy, ktorá rastie mimo rozsah rany), bolesť alebo tŕpnutie v rane (môžu vznikať poranením kožného nervu a zvyčajne sú dočasné). Pri objavení sa týchto komplikácií je nutná kontrola u lekára.