Cenník zdravotníckych výkonov a služieb

Názov zdravotníckeho zariadenia: Chirurgická ambulancia BaMaMed s.r.o.
Miesto výkonu činnosti: PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra 949 01

 

CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH A ZRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV,
ktoré sa neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia

V zmysle zákona NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného  zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v zmysle  Opatrenia  MZ SR č. 07045-7/2004-OAP z 15.12.2004 sa zo zdravotného poistenia neuhrádzajú vymenované zdravotné výkony a tieto je pacient povinný uhradiť zdravotníckemu zariadeniu nasledovne:

Administratívne výkony
 1. Vystavenie predbežnej lekárskej správy pre Políciu SR                               10,00 EUR
 2. Vypísanie poistnej udalosti pre komerčné poisťovne                                   10,00 EUR
 3. Výpis/ fotokópia zo zdravotnej dokumentácie                                                 5,00 EUR
 4. Potvrdenie prihlášky/ dokumentov na VŠ a do zamestnania                     10,00 EUR
 5. Vyp. bod. ohodnotenia úrazu pre soc. poisťovňu, zamest. (prac. úraz)    10,00 EUR
Úhrada za nadštandardný, špeciálny materiál ku chirurgickému výkonu
 • Odstránenie kožného útvaru
  • 1 útvar                                                                                                          30,00 EUR
  • 2 útvary                                                                                                        50,00 EUR
  • každý ďalší  útvar                                                                                    +10,00 EUR
 • Odstránenie tukového nádoru- lipómu (max.2 útvary)
  • 1 tukový nádor do 2cm                                                                             30,00 EUR
  • 2 tukový nádor do 2cm                                                                             50,00 EUR
  • 1 tukový nádor nad 2cm                                                                           40,00 EUR
 • Odstránenie mazového nádoru –atheromu                                  30,00 EUR
 • Odstránenie chronického zarasteného nechtu na žiadosť pacienta
  • bez plastiky nechtového lôžka                                                                 30,00 EUR
Iné chirurgické výkony, vyšetrenia
 1. Chirurgické vyšetrenie – samoplatca, na žiadosť pacienta                       30,00 EUR
 2. Konzultácia, druhý názor lekára                                                                    10,00 EUR
 3. Podanie injekčnej terapie/ očkovanie na žiadosť pacie                             5,00 EUR