Cenník zdravotníckych výkonov a služieb

Názov zdravotníckeho zariadenia: Chirurgická ambulancia BaMaMed s.r.o.
Miesto výkonu činnosti: PK Klokočina, Hviezdoslavova 1, Nitra 949 01

 

CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH A ZRAVOTNÍCKYCH VÝKONOV,
ktoré sa neuhrádzajú z verejného zdravotného poistenia sú dostupné pri vchode do ambulancie.

V zmysle zákona NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného  zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v zmysle  Opatrenia  MZ SR č. 07045-7/2004-OAP z 15.12.2004 sa zo zdravotného poistenia neuhrádzajú vymenované zdravotné výkony a tieto je pacient povinný uhradiť zdravotníckemu zariadeniu.