Druhý názor lekára – konzultácia zdravotného stavu

Dnes, v ére moderných a komplexných vyšetrení, pacient často dostáva veľké množstvo informácií o svojom zdravotnom stave. Ošetrujúci lekár však nemá vždy dostatok času, aby ho podrobne informoval o výsledku vyšetrenia, možnostiach liečby ochorenia a prognóze. Pacient a jeho rodina tiež často nerozumejú množstvu cudzích pojmov v lekárskej správe, čo pacienta ešte viac mätie a znepokojuje. Podobne je to aj s vysvetlením eventuálnej liečby a jej možností – nie vždy pacient jasne chápe pozitíva a negatíva toho-ktorého postupu. Práve z týchto dôvodov ponúkame v našej chirurgickej ambulancii v rámci konzultácií novú službu pre pacientov a ich rodiny – tzv. druhý názor lekára.

Prečo je táto konzultácia dobrou správou pre Vaše zdravie?

  • Druhý názor Vás uistí, že robíte správne rozhodnutie.

Druhý názor na Vašu diagnózu a liečbu Vás upokojí – pomôže Vám uistiť sa, že ste zvážili rôzne možnosti a Vy aj Vaši blízki robíte pre svoje zdravie naozaj to najlepšie.

  • Znížite riziko nesprávnej diagnózy.

Aj skúsení lekári môžu urobiť chybu. Štúdie ukazujú, že druhý lekársky názor od špecialistu môže znížiť riziko chybnej diagnózy až o 90%. Našou úlohou nie je spochybniť názor iného odborníka, ale ukázať pacientovi aj iné možnosti liečby (ak existujú). Tie môže pacient následne konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom.

  • Vyhnete sa zbytočnej liečbe či operácii.

Ak je pacient chybne diagnostikovaný, môže zbytočne podstúpiť invazívnu a navyše aj nákladnú liečbu, ktorá môže byť v konečnom dôsledku aj škodlivá. Ešte horšie však je, že sa tým odďaľuje potenciálne účinná liečba.

 

K „druhému“ lekárovi si musíte vziať výsledky všetkých vyšetrení, ktoré ste absolvovali u ošetrujúceho lekára. Niektorí lekári vyžadujú kompletnú zdravotnú dokumentáciu. Treba si uvedomiť, že druhý názor je v podstate konzultácia výsledkov vyšetrení, ich objasnenie a vysvetlenie možných postupov liečby. Nemalo by Vás teda čakať ďalšie kolo vyšetrení. Druhý lekár sa oboznámi s už realizovanými vyšetreniami a vyvodí z nich svoj záver resp. diagnózu – tzv. druhý názor. Môže sa však stať, že niektoré vyšetrenia budete musieť absolvovať ešte raz. Niektoré vyšetrenia sú totiž zaťažené určitou chybovosťou, ktorá sa znižuje kontrolným vyšetrením. Napríklad pri vyšetrení ultrazvukom veľmi záleží na kvalite jeho prevedenia a posúdenia, ale aj na čase, ktorý od posledného vyšetrenia uplynul. Je preto na rozhodnutí druhého lekára, či Vás pošle na ultrazvuk opäť. Ďalšie vyšetrenie pacienta čaká aj v prípade, ak druhý lekár bude nejaké vyšetrenie požadovať.

      Druhý názor lekára je informatívny a nie je možné ho použiť na právne úkony či ako podklad pre sťažnosť pacienta. V našej ambulancii ide o formu konzultácie, ktorá je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.