Cenník výkonov- BAMAMED s.r.o.

Cenník poskytovaných služieb nehradených ZP

1.     Ošetrenie mimo pracovnú dobu resp. vyšetrenie a konzultácia

na žiadosť pacienta  mimo poradia (hlásiť u lekára) ……………………………………..10,00 EUR

2.     Vystavenie predbežnej lekárskej správy pre Políciu SR………………………….10,00 EUR
3.     Vyhotovenie kópie lekárskej správy……………………………………………………….2,00 EUR
4.     Vyhotovenie kópie histologického vyšetrenia………………………………………….2,00 EUR
5.     Vypísanie poistnej udalosti pre komerčné poisťovne………………………………10,00 EUR
6.     Opakované vypísanie poukazu a receptu…………………………………………………2,00 EUR
7.     Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť……………………………………….10,00 EUR
8.     Potvrdenie prihlášky na VŠ…………………………………………………………………10,00 EUR
9.     Fotokópia zdravotnej dokumentácie z archívu……………………………………….10,00 EUR
10.  Podanie injekčnej terapie /očkovanie na žiadosť pacienta…………………………5,00 EUR
11.  Vyhodnotenie trvalých následkov úrazu ……………………………………………….15,00 EUR
12.  Chirurgické vyšetrenie – samoplatca, neplatné poistenie………………………30,00 EUR+ bodová  hodnota podľa tabuliek VšZP
13.  Vypracovanie bodového ohodnotenia úrazu ………………………………………….10,00 EUR
14.  Konzultácia tzv. druhý názor lekára, posúdenie dokumentácie, vyšetreni…20,00 EUR
Platba za chirurgické operačné výkony/ špecializované vyšetrenia

V cene výkonu:   lokálna anestézia, zdravotnícky materiál, atraumatický špeciálny šicí     materiál

1.     Odstránenie znamienka , bradavice, iný kožný výrastok (z estetických dôvodov, na vlastnú žiadosť pacienta), v prípade pozitívneho histologického výsledku-poplatok sa vracia)
  •   1 znamienko……………………………………………………………………30,00 EUR
  •   2 znamienka……………………………………………………………………40,00 EUR
  •   každé ďalšie  znamienko…………………………………………………..+5,00 EUR
2.     Odstránenie tukového nádoru-lipómu
  •   1 tukový nádor do 2cm……………………………………………………………………..35,00 EUR
  •   2 tukové nádory do 2cm…………………………………………………………………..40,00 EUR
  •   1 tukový nádor nad 2cm…………………………………………………………………..40,00 EUR
3.     Odstránenie mazového nádoru –atheromu …………………………………………..35,00 EUR
4.     Odstránenie chronického- nezapáleného zarasteného nechtu
  •   bez plastiky nechtového lôžka…………………………………………………………..30,00 EUR
  •   s plastikou nechtového lôžka…………………………………………………………….40,00 EUR
5.      Anoskopické vyšetrenie konečníka (nezazmluvnený výkon)…………………..20,00 EUR
6.      Korekcia nevzhľadnej jazvy – keloidu –chirurgicky…………………………..50-70,00 EUR
7.       Aplikácia biolampy (10min)…………………………………………………………………3,00 EUR